O mnie
Jestem wykwalifikowaną tłumaczką przysięgłą języka angielskiego (magister przekładu w pisemnego Master of Arts in Translation, University of Portsmouth). Posiadam również dyplom DPSI (Diploma in Public Service Interpreting)przyznawany przez Chartered Institute of Linguists, który uprawnia mnie do świadczenia usług tłumaczeniowych zarówno ustnych jak i pisemnych. W roku 2007 z wyróżnieniem ukończyłam studia licencjackie na kierunku stosunki międzynarodowe (specjalizacja polityka europejska).

W 2004 roku otrzymałam tytuł promotora języka angielskiego przyznawany w ramach programu edukacyjnego, uruchomionego przez UE Socrates Lingua 1. Regularnie uczestniczę w kursach merytorycznych oraz językowych doskonaląc posiadane umiejętności i nabywając nowe. Nie jest to obowiązek wynikający z wykonywanego zawodu tylko moje hobby:) Poza tym wierzę, że nieustanny rozwój jest kluczowy dla najwyższej jakości usług.

Posiadam policyjne zaświadczenie o niekaralności (CRB check oraz Police Vetting check). Ukończyłam kurs kreatywnego pisania organizowany przez The London School of Journalism.

Będąc w Polsce pracowałam jako tłumacz ustny w jednej z wiodących na rynku krajowym firm handlu zagranicznego specjalizujących się w działalności importowej i eksportowej produktów pochodzenia rolnego.

Z chęcią wyślę Państwu swoje CV.